In verband met het coronavirus hebben we helaas moeten besluiten om de siblingsbridgedrive 2020 niet te organiseren. De onzekerheid of het evenement doorgang zou kunnen vinden, en welke maatregelen/restricties er dan zouden moeten gelden is groot. Hierdoor is er geen goede begroting of kostprijs op te stellen, waardoor voor ons er een onverantwoord financieel risico zou ontstaan.

 

We hopen iedereen in 2021 weer te zien!

 

Floris & Frits Vlaanderen